Acs

Trešā acs ir kā neierobežotu izziņas spēju simbols, kas ietver visaptverošas zināšanas un dievišķā klātesamību.
The third eye is an unlimited symbol of cognitive ability, which includes comprehensive knowledge and presence of divine.