Ainava

Latvijas ainavai īpašs zaļums un skaistums.