Liktenis

Apcerīgam noskaņojumam par cilvēka likteni.
Thinking about human fate.