Mīlestība

Mīlestība sāp, bet dzīve iet uz priekšu!
Love hurts, but life goes on!