Tulpes

Stāvu tulpju dārzā, pašā vidū. Bilde veidota linogriezuma tehnikā.
I’m standing in the tulip garden, right in the middle. Linocut.